Verificiranost od strane MZOS i EHFA

Program za osposobljavanje instruktora/ice fitnesa i plesa za djecu i mlade verificiran je od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta (MZOS) Republike Hrvatske (KLASA: UP/I-602-07/14-03/00094, URBROJ: 533-25-14-0006). Također, program je verificiran i od strane European Health & Fitness Association (EHFA) iz Belgije, Europske krovne organizacije za nacionalna fitnes udruženja.

Nedostatak osposobljenog kadra

U suradnji s Agencijom za odgoj i obrazovanje proveden je veliki broj stručnih radionica na kojima je utvrđena potreba i interes odgojitelja i učiteljica u odgojno-obrazovnom sustavu i sportskih trenera za programe osposobljavanja instruktora grupnih fitnes i plesnih programa za djecu i mlade. Dosadašnja istraživanja ističu problem nedovoljne tjelesne aktivnosti djece i mladih, osobito djevojčica, kao i nedostatak plesnih programa primjerenih i atraktivnih za djecu i mlade. Nedostatna tjelesna aktivnost prepoznata je kao jedan od čimbenika koji značajno pridonosi sve većem broju djece i mladih s prekomjernom tjelesnom težinom.

STRUČNI POSLOVI PODUČAVANJA

Program osposobljavanja za grupne fitnes i plesne programe djece i mladih usklađen je s programima EHFA (European Health and Fitness Assocciation) organizacije koja je europska krovna organizacija za nacionalna fitnes udruženja.

Po završetku Programa osposobljavanja instruktor/ica grupnih fitnes i plesnih programa za djecu i mlade može provoditi stručne poslove podučavanja u osnovnoj tehnici grupnih fitnes i plesnih programa primjerenih djeci i mladima.

NASTAVNI PROGRAM SADRŽI:

 1. OSNOVE KINEZIOLOGIJE
 2. OSNOVE FITNES PROGRAMA
 3. OSNOVE ANATOMIJE I FIZIOLOGIJE DJECE I MLADIH
 4. OSNOVE PSIHOLOGIJE
 5. OSNOVE PEDAGOGIJE
 6. METODIKA GRUPNIH FITNES I PLESNIH PROGRAMA ZA DJECU
 7. METODIKA GRUPNIH FITNES I PLESNIH PROGRAMA ZA MLADE
 8. GLAZBA ZA GRUPNE FITNES I PLESNE PROGRAME
 9. PREHRANA, ZDRAVLJE I KVALITETA ŽIVOTA DJECE I MLADIH
 10. PRAKTIČNA NASTAVA

Teorijska i praktična nastava

Polaznik/ca Programa za osposobljavanje instruktora/ice grupnih fitnes i plesnih programa za djecu i mlade obavezan je odslušati teorijsku nastavu te prisustvovati praktičnoj nastavi, vježbama i praksi.

Teorijska i praktična nastava organizirana je vikendima, a praksa radnim danima u mjestu stanovanja polaznika/ce. Rad polaznika/ca nadzirati će visoko kvalificirane i certificirane osobe s dugotrajnim radnim iskustvom s djecom i mladima.

Trajanje programa i način izvođenja

Program osposobljavanja provodi se redovitom nastavom u trajanju 250 sati. Teorijski dio programa provodi se u trajanju od 98 sati, vježbe se izvode u trajanju od 72 sati, a praktična nastava u trajanju od 80 sati. Vježbe i praktična nastava provoditi će se u suradnji s odgojno-obrazovnim ustanovama te pojedinim fitnes i/ili aerobik centrima, s kojima Ustanova ima sklopljen sporazum o suradnji. Rad polaznika nadzirati će mentor – visoko kvalificirana i certificirana osoba s dugotrajnim radnim iskustvom u radu s djecom i mladima.

ZAVRŠNA PROVJERA STEČENIH ZNANJA I VJEŠTINA

Po završetku teorijskog dijela predavanja, praktične nastave i prakse, polaznik/ca se upućuje na završnu provjeru stečenih znanja i vještina koje treba uspješno položiti najkasnije u roku od godine dana od pristupanja programu osposobljavanja. U slučaju da to ne ostvari u zadanom roku polazniku/ci se određuje dodatna izobrazba uz plaćanje.

Upisi su u tijeku:

 • Prijamni ZG, ZD, SB: 29./30.06.2024.
 • Početak nastave ZG ZD SB: 06/24

Stečene kvalifikacije priznate su u RH i EU i upisuju se u radnu knjižicu

OSNIVAČ:
instructus_ustanova-za-obrazovanje-odraslih-iz-podrucja-fitnesa_logo-uhai-3
UHAI – Udruga hrvatskih aerobik instruktora
PRIZNATI OD:
instructus_ustanova-za-obrazovanje-odraslih-u-podrucju-fitnesa_mzos-logo_plava-slova-new
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta
EREPS PRIZNATI:
instructus-ehfa-approved-new-logo_ereps-3
European register of exercise professionals
ČLANSTVO U:
instructus_ustanova-za-obrazovanje-odraslih-u-podrucju-fitnesa_efha-novi-logo_europe-active-3
Europe Active – more people, more active, more often
SURADNJA S:
agencija-za-odgoj-i-obrazovanje
Agencija za odgoj i obrazovanje
OSIGURAVA:
instructus_ustanova-za-obrazovanje-odraslih-u-podrucju-fitnesa_grawe-logo
Grawe osiguranje
Kontaktirajte nas

Trenutno nismo on-line. Pošaljite nam poruku i javiti ćemo Vam se e-mailom u najbržem mogućem roku. Hvala

Not readable? Change text.

Start typing and press Enter to search