Verificiranost od strane MZOS i EHFA

Program za osposobljavanje instruktora/ice fitnes programa za osobe starije životne dobi verificiran je od Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta – MZOS Republike Hrvatske (KLASA: UP/I-602-07/15-03/00248, URBROJ: 533-25-15-0002)  i European Health & Fitness Association (EHFA) iz Belgije, Europske krovne organizacije za nacionalna fitness udruženja.

NEAKTIVNOST OSOBA STARIJE ŽIVOTNE DOBI

Prema rezultatima istraživanja studije Eurobarometar (2010.) samo 7% žena i 8% muškaraca starijih od 70 godina te 10-11% u dobi od 55-69 godina je uključeno u redovite programe tjelesnog vježbanja. Prema Tokarski, W. (2004.) u 2030. godine više od 20% europske populacije bit će starije od 60 godina, a 5% starije od 80 godina. U usporedbi s rezultatima istraživanja provedenih posljednjih nekoliko godina za očekivati je u skoroj budućnosti da će značajno veći postotak osoba starije dobi sudjelovati u sportu i rekreativnim sportskim programima tjelesnog vježbanja s obzirom da zdravlje i kondicijske sposobnosti utječu na radnu sposobnost, manju potrebu zdravstvene skrbi te bolju kvalitetu života.

PRILAGOĐENI PROGRAMI

Različiti i atraktivni programi uz glazbu, pomagala te u različitim prostorima (dvorane, u prirodi i sl.) kao i kvalitetan i motiviran stručni kadar mogu pridonijeti većem postotku uključivanja osoba starije dobi u programe redovitog rekreativnog tjelesnog vježbanja.

STRUČNI POSLOVI PODUČAVANJA

Program osposobljavanja za poslove instruktora/ica grupnih fitnes programa za osobe starije životne dobi(Active Ageing Trainer) usklađen je s programima EHFA (European Health and Fitness Assocciation) organizacije koja je europska krovna organizacija za nacionalna fitnes udruženja. Polaznici programa osposobljavanja za grupne fitnes programe za osobe starije životne dobi mogu provoditi stručne poslove podučavanja u osnovnoj tehnici grupnih fitnes programa za osobe starije životne dobi. Po završetku Programa osposobljavanja instruktor/ica grupnih fitnes programa za osobe starije životne dobi može provoditi stručne poslove podučavanja u osnovnoj tehnici grupnih fitnes programa primjerenih osobama starije životne dobi.

NASTAVNI PROGRAM SADRŽI:

  1. OSNOVE KINEZIOLOGIJE
  2. STAROST I STARENJE
  3. ZDRAVLJE, PREHRANA I TJELESNA AKTIVNOST OSOBA STARIJE ŽIVOTNE DOBI
  4. FITNES PROGRAMI
  5. METODIKA GRUPNIH FITNES PROGRAMA ZA OSOBE STARIJE ŽIVOTNE DOBI
  6. SIGURNOST I ZAŠTITA OKOLINE
  7. PRAKTIČNA NASTAVA

Teorijska i praktična nastava

Polaznik/ca Programa za osposobljavanje instruktora/ice grupnih fitnes programa za osobe starije životne dobi obavezan je odslušati teorijsku nastavu te prisustvovati praktičnoj nastavi, vježbama i praksi.

Teorijska i praktična nastava organizirana je vikendima, a praksa radnim danima u mjestu stanovanja polaznika/ce. Rad polaznika/ca nadzirati će visoko kvalificirane i certificirane osobe s dugotrajnim radnim iskustvom u programima fitnesa.

Trajanje programa i način izvođenja

Program osposobljavanja provodi se redovitom nastavom u trajanju 232 sata. Teorijski dio programa provodi se u trajanju od 90 sati, vježbe se izvode u trajanju od 62 sata, a praktična nastava u trajanju od 80 sati. Vježbe i praktična nastava provoditi će se u suradnji s pojedinim fitnes i/ili aerobik centrima, s kojima Ustanova ima sklopljen sporazum o suradnji. Rad polaznika nadzirati će mentor – visoko kvalificirana i certificirana osoba s dugotrajnim radnim iskustvom u radu sa starijim osobama.

ZAVRŠNA PROVJERA STEČENIH ZNANJA I VJEŠTINA

Po završetku teorijskog dijela predavanja, praktične nastave i prakse, polaznik/ca se upućuje na završnu provjeru stečenih znanja i vještina koje treba uspješno položiti najkasnije u roku od godine dana od pristupanja programu osposobljavanja. U slučaju da to ne ostvari u zadanom roku polazniku/ci se određuje dodatna izobrazba uz plaćanje.

Upisi su u tijeku:

  • Prijamni ZG: 23./24.10.2021.
  • Početak nastave ZG – 10/2021

Stečene kvalifikacije priznate su u RH i EU i upisuju se u radnu knjižicu

OSNIVAČ:
instructus_ustanova-za-obrazovanje-odraslih-iz-podrucja-fitnesa_logo-uhai-3
UHAI – Udruga hrvatskih aerobik instruktora
PRIZNATI OD:
instructus_ustanova-za-obrazovanje-odraslih-u-podrucju-fitnesa_mzos-logo_plava-slova-new
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta
EREPS PRIZNATI:
instructus-ehfa-approved-new-logo_ereps-3
European register of exercise professionals
ČLANSTVO U:
instructus_ustanova-za-obrazovanje-odraslih-u-podrucju-fitnesa_efha-novi-logo_europe-active-3
Europe Active – more people, more active, more often
SURADNJA S:
agencija-za-odgoj-i-obrazovanje
Agencija za odgoj i obrazovanje
OSIGURAVA:
instructus_ustanova-za-obrazovanje-odraslih-u-podrucju-fitnesa_grawe-logo
Grawe osiguranje
Kontaktirajte nas

Trenutno nismo on-line. Pošaljite nam poruku i javiti ćemo Vam se e-mailom u najbržem mogućem roku. Hvala

Not readable? Change text.

Start typing and press Enter to search