Verificiranost od strane MZOS i EHFA

Program za osposobljavanje instruktora/ice grupnih fitnes programa verificiran je od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta (MZOS) Republike Hrvatske (KLASA: UP/I-602-07/14-03/00094, URBROJ: 533-25-14-0006). Također, program je verificiran i od strane European Health & Fitness Association (EHFA) iz Belgije, Europske krovne organizacije za nacionalna fitness udruženja.

Nedostatak osposobljenog kadra

Na osnovu stručnih analiza o obrazovanju kadrova u sportu, utvrđen je nedostatak osposobljenog kadra za podučavanje programa vježbanja –  individualnih fitnes programa (individualni programi vježbanja sa i bez pomagala prilagođen s obzirom na spol, dob i zdravstveno stanje odnosno kondiciju polaznika/ca) i to: programi u teretani,  programi za razvoj snage sa i bez opreme,  programi u prirodi.

UPIS U REHAI I EREPS

Po završetku programa osposobljavanja, instruktor/ica individualnih  fitnes programamože provoditi stručne poslove prve razine osposobljenosti kao što su podučavanje odraslih u osnovnoj tehnici individualnih fitnes programa, a stečene kvalifikacije moći će upisati u e-zapis podataka stečenih kvalifikacija, Registar hrvatskih  instruktora – ReHaI i u Europski registar profesionalnih voditelja vježbanja (European Register of Exercise Professionals  – EREPS).

NASTAVNI PROGRAM SADRŽI:

  1. Osnove anatomije i fiziologije vježbanja
  2. Metodika individualnih fitnes programa
  3. Komunikacija u fitnesu
  4. Prehrana, zdravlje i kvaliteta života
  5. Sigurnost i zaštita u fitnes centrima
  6. Praktična nastava

Teorijska i praktična nastava

Polaznik/ica programa za osposobljavanje instruktora/ice individualnih fitnes programa obavezan/a je odslušati teorijsku nastavu te prisustvovati praktičnoj nastavi i praksi.

Teorijska i praktična nastava organizirana je vikendima, a praksa radnim danima i vikendima. Rad polaznika/ca nadzirati će visoko kvalificirane i certificirane osobe s dugotrajnim radnim iskustvom u fitnes i aerobic centrima.

Trajanje programa i način izvođenja

Program osposobljavanja u trajanju od 140 sati realizirat će se redovitom nastavom. Nastavni program sadrži teorijska predavanja (56), praktičnu nastavu u ustanovi (44) te praksu (40) u ustanovi i/ili pojedinim fitnes i aerobic centrima, s kojima Ustanova ima sklopljen ugovor o suradnji. Teorijska i praktična nastava organizirana je vikendima, a praksa i vježbe preko tjedna u mjestu stanovanja. Rad polaznika/ca nadzirati će visoko kvalificirane i certificirane osobe s dugotrajnim radnim iskustvom u fitnes i aerobic centrima.

ZAVRŠNA PROVJERA STEČENIH ZNANJA I VJEŠTINA

Po završetku teorijskog dijela predavanja, praktične nastave i prakse, polaznik/ca se upućuje na završnu provjeru stečenih znanja i vještina koje treba uspješno položiti najkasnije u roku od godine dana od pristupanja programu osposobljavanja. U slučaju da to ne ostvari u zadanom roku polazniku/ci se određuje dodatna izobrazba uz plaćanje.

Upisi su u tijeku:

  • Prijamni ZG, SB: 30.09./01.10.2023.
  • Početak nastave ZG SB 10/23

Stečene kvalifikacije priznate su u RH i EU i upisuju se u radnu knjižicu

OSNIVAČ:
instructus_ustanova-za-obrazovanje-odraslih-iz-podrucja-fitnesa_logo-uhai-3
UHAI – Udruga hrvatskih aerobik instruktora
PRIZNATI OD:
škola za fitnes trenere_priznati od strane Ministarstva znanosti RH
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta
EREPS PRIZNATI:
instructus-ehfa-approved-new-logo_ereps-3
European register of exercise professionals
ČLANSTVO U:
instructus_ustanova-za-obrazovanje-odraslih-u-podrucju-fitnesa_efha-novi-logo_europe-active-3
Europe Active – more people, more active, more often
SURADNJA S:
agencija-za-odgoj-i-obrazovanje
Agencija za odgoj i obrazovanje
OSIGURAVA:
instructus_ustanova-za-obrazovanje-odraslih-u-podrucju-fitnesa_grawe-logo
Grawe osiguranje
Kontaktirajte nas

Trenutno nismo on-line. Pošaljite nam poruku i javiti ćemo Vam se e-mailom u najbržem mogućem roku. Hvala

Not readable? Change text.

Start typing and press Enter to search