Poticanje uspjeha u radu

objavljeno: 10. veljače 2020.

Motivacija je unutrašnja pokretačka sila koja pojedincu daje pokretačku snagu za ostvarivanje ciljeva i zadovoljavanje potreba. Pojam motivacija dolazi od latinske riječi „moves, movere“ što znači kretati se. Psiholozi definiraju motivaciju kao stanje u kojemu je pojedinac iznutra motiviran nekim potrebama, porivima, željama ili motivima na neko ponašanje usmjereno ka postizanju nekog određenog cilja.

Samomotivacija znači da pojedinac zna kako ostvariti određeni cilj bez pomoći drugih. Pojedinci samoinicijativno mogu ispuniti određene želje ili potrebe, ukoliko je motiv koji ih pokreće ključan u njihovom životu. Tada je samomotivacija na visokom nivou. Na takav način pojedinci mogu brže i lakše postići određeni cilj.

Postoje dvije temeljne razine motivacije, a to su preživljavanje i uspjeh. Nakon što pojedinac zadovolji potrebu za preživljavanjem, traži novu potrebu. Svaki čovjek nastoji postići uspjeh, emocionalnu ispunjenost, osobni razvoj i osjećaj vlastite vrijednosti. U današnjem svijetu novac motivira većinu ljudi. Novac je pretpostavka za lagodan život i rješenje financijskih problema.

Prema tipu razlikujemo unutarnju i vanjsku motivaciju

  1. Unutarnja ili intrinzična motivacija je prirođena sklonost pojedinca da se bavi vlastitim interesima. Izvor joj je osjećaj kompetentnosti i samoodređenja tijekom izvršavanja određenih aktivnosti. Intrinzično motivirani pojedinac bavi se nekim aktivnostima jer u njima pronalazi interes, zabavu ili mu predstavljaju izazov.
  1. Vanjska ili ekstrinzična motivacija ima izvor izvan pojedinca kao što su pohvala, diploma, ocjena, nagrada, plaća.

 

pripremila: Violeta Vragotuk, profesorica pedagogije

Pratite nas na Facebooku:

Kontaktirajte nas

Trenutno nismo on-line. Pošaljite nam poruku i javiti ćemo Vam se e-mailom u najbržem mogućem roku. Hvala

Not readable? Change text.

Start typing and press Enter to search